Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

„Trzeci Maja radością wiosenną
               wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
  Sztandarami biało-czerwonymi
    umaiła się Rzeczpospolita. (…)”
    – Stanisław Aleksandrzak