Dobre wiadomości na finał Tygodnia Bibliotek 2021!

Biblioteka przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi
w Mielnie i Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie zorganizowała Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
– eliminacje gminne. To nowe doświadczenie, ze względu na formułę konkursu – online, ma na celu poszerzenie horyzontów myślowych młodych czytelników i propagowanie piękna i kultury języka polskiego.

 


Zapraszamy po lekturę 🙂

 


Przysłowia bogactwem narodów!

 


Tydzień Bibliotek nadal trwa!

 


Z książką w plenerze!

 


Tajemnicza akcja z książką w tle!

Dla Czytelników, którzy odwiedzą bibliotekę podczas trwania Tygodnia Bibliotek – przewidziana niespodzianka!

Nie wahaj się i odwiedź najbliższą bibliotekę!


 


„Znajdziesz mnie w bibliotece” to hasło Tygodnia Bibliotek 2021!

Po raz kolejny Biblioteka przyłącza się do obchodów Tygodnia Bibliotek organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Program promocji czytelnictwa i bibliotek, ma na celu podkreślanie roli czytania
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, jak również zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 


Tydzień Bibliotek 2021!

 


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

„Trzeci Maja radością wiosenną
               wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
  Sztandarami biało-czerwonymi
    umaiła się Rzeczpospolita. (…)”
    – Stanisław Aleksandrzak