Dobre wiadomości na finał Tygodnia Bibliotek 2021!

Biblioteka przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi
w Mielnie i Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie zorganizowała Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
– eliminacje gminne. To nowe doświadczenie, ze względu na formułę konkursu – online, ma na celu poszerzenie horyzontów myślowych młodych czytelników i propagowanie piękna i kultury języka polskiego.