Zielono, zielono…

Zazieleniło się wokół mieleńskiej biblioteki, a niedaleko „wyrosła” palma.