Zapowiedź nowości czytelniczych!

Dziś śpieszymy z dobrą, a nawet bardzo dobrą wiadomością. Otóż, mieleńska biblioteka pozyskała dotację celową w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Otrzymane środki w kwocie, nie bagatela 8250 zł przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych w celu wzmocnienia potencjału biblioteki w środowisku lokalnym poprzez uatrakcyjnienie zbiorów!
#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa
#MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego
#BibliotekaNarodowa