„Wszystko o morzu”

10 maja br. w sarbinowskiej bibliotece odbyły się zajęcia dedykowane uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Poznaniu. Wizyta była okazją do poszerzenia wiedzy na temat nadmorskiego krajobrazu oraz atrakcji turystycznych naszego regionu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się książki o zwierzętach, roślinach i muszlach, służące rozbudzeniu zainteresowania morzem.