Szkolenie bibliotekarzy

5 grudnia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy KBP i powiatu koszalińskiego pt. „Praca w chmurze – wykorzystanie narzędzi Google w pracy bibliotekarza „, które przeprowadził Jacek Prądziński, kustosz Biblioteki Miejskiej w Bytowie, kierownik Pracowni Orange – multimedialnej świetlicy, Mobilny Doradca Sektora 3.0, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans, trener kompetencji cyfrowych. W szkoleniu uczestniczyła Renata Stojek z Biblioteki Publicznej Gminy Mielno – Filia w Sarbinowie.

img0424