Pomorskie impresje

Po raz kolejny w sarbinowskiej bibliotece zagościły prace plastyczne Marka Porczyka. Ekspozycję pt. „Pomorskie impresje – architektura i natura” można oglądać do 12 sierpnia br. Wystawa obejmuje prace plastyczne i fotografie.