O J. Piłsudskim w Bibliotece

24 maja w mieleńskiej Bibliotece gościł koszaliński muzealnik Krzysztof Jedynak z prelekcją pt. „J. Piłsudski na Syberii”. Przybyli goście to członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i zainteresowani czytelnicy. Pan Krzysztof , na tle eksponowanej wystawy, w ciekawy sposób opowiedział o życiu zesłańców na Syberii.