Cele i zadania

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Mielno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/198/97 Rady Gminy Mielno z dnia 13.06.1997 r., Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy, instytucją upowszechniania kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury i informacji.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie i opracowanie materiałów (zbiory biblioteczne).
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.