Mieleńskie ptaki, ptaszki i ptaszęta polne!

Wizyta młodych czytelników w bibliotece była okazją do uhonorowania recytatorów tegorocznego konkursu

,,Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!