Konferencja bibliotekarzy w Świeszynie

13 lutego 2019 roku w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie odbyła się konferencja pt. „Analiza wyników czytelniczych bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego osiągniętych w 2018 r.” Głównym organizatorem konferencji była Koszalińska Biblioteka Publiczna. W programie znalazły się prezentacje multimedialne: analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego za 2018 rok, prezentacja działalności Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno , prezentacja działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach oraz wizyta w filii w Niedalinie. Wyniki osiągnięte w bibliotekach powiatu koszalińskiego są bardzo dobre, zarówno pod względem liczby czytelników, wypożyczeń, zakupionych książek i działalności okołobibliotecznej.

Konferencja