„Cyfrowi giganci”

W celu kształtowania umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu wśród najmłodszych, sarbinowska biblioteka zorganizowała lekcję biblioteczną pt. „Cyfrowi giganci”. Spotkanie odbyło się 17 grudnia z udziałem uczniów klasy „0” Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.