Analiza czytelnictwa za 2017 r.

Z inicjatywy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 7 lutego 2018 roku w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów, odbyła się Powiatowa Konferencja „Analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego za 2017 rok”. W programie znalazły się prezentacje: wyników czytelniczych, osiągnięć gospodarzy Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów, osiągnięć Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz oraz wizyta w filiach w Karnieszewicach i Siecieminie. Różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa przełożyły się na bardzo dobre wyniki. Wszystkie wskaźniki statystyk bibliotecznych znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem 2016.