Analiza czytelnictwa powiatu

10 lutego bibliotekarze naszej biblioteki uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w bibliotece w Manowie, podsumowującej wyniki osiągnięte przez biblioteki powiatu koszalińskiego. Podczas konferencji bibliotekarze zapoznali się z analizą czytelnictwa w powiecie w 2015 roku. W programie spotkania znalazła się też prezentacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów, pokazująca jej działania i osiągnięcia. Na zakończenie zorganizowano wyjazd do bibliotek w Rosnowie, Wyszewie i Boninie.